DSC04817.jpg

FORSKNINGSRAPPORTER

Är du intresserad av att ta del av stipendiaternas arbete och slutrapporter? Här publiceras löpande forskningsrapporterna allteftersom att de blivit godkända. 

Verktyg för utformning av framtidens skolmiljöer

Ny förstudie om arkitektur för morgondagens skolor

Sverige står inför behovet av 1000 nya skolor på 10 år. Att arbeta med utformningen av skolans rum kräver en medvetenhet och förståelse för hur arkitekten kan stärka det goda lärandet. Men har de som planerar skolor rätt verktyg för att skapa en skola som ger förutsättningar för våra unga att utvecklas? Om inte, vilka är dem?

Foto: Viktor J Fremling

Ny forsknings-rapport:

Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management

Stadsforskaren Alexander Ståhle har nu släppt sin senaste forskningsrapport ”Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management”. Studien undersöker vilka modeller som använts för värdering och finansiering av offentliga platser genom att studera de bästa exemplen runt om i världen. Projektet är genomfört med medel från Leif Blomkvist Forskningsstiftelse. 

Forskning om en klimat- och kalkylsmart projektering, och nästa stegs livcykelanlyser

Hur kan vi öka förståelsen för hur arkitekter tillsammans med byggentreprenörernas kalkyl- och inköpsansvariga kan ta beslut och föreslå genomförbara projekt med låg klimatpåverkan? Hur kan vi optimera byggnaderna genom livscykelanalyser (LCA) i tidiga skeden? Jesper Karlsson på Liljewall och Anna Nymo från Tyréns utreder frågeställningarna genom forskningsmedel från LBF-stiftelse samt Sven Tyréns Stiftelse.

Framtidens samhällsplanering baseras på data?

Ny förstudie om databaserad design

Digitala verktyg och datainformerad design är en del av samhällets digitalisering som påverkar arkitektens arbetsmetoder och verktyg. Det finns många exempel på hur data och olika digitala verktyg skapar nya förutsättningar för en mer kunskapsbaserad stadsbyggnadsplanering – att genom evidens basera sina ställningstaganden, val och gestaltning. Men hur använder sig egentligen branschen av digitala analysverktyg för att skapa databaserad design?

2017 års 

RAPPORTER

Evidensbaserad stadsutveckling - bortom urbana anekdoter
Författare: Joakim Forsemalm, Magnus Johansson med Paul Göransson.

Läs mer om projektet i artikeln "Liljewall möter: etnologen Joakim Forsemalm och pedagogen Magnus Johansson"


Boken går att beställa genom kontakt med författarna eller direkt från Dokument Press. info@dokument.org

Evidensbaderad_stadsutveckling_bakom_urb

ARKILOG - En studie om hur arkitektkontor organiserar sitt arbete med medborgardialog i stadsbyggnadsprojekt
Författare: Lisa Andersson & Stefan Molnar

Ladda ned rapport!

PROLOG - Processtöd för företag i stadbyggnadssektorn som vill utveckla sitt arbete med medborgardialoger
Författare: Lisa Andersson & Stefan Molnar

Ladda ned rapport!

Plastic Island - Three Structures on Transformed Ocean Plastic
Författare: Emily-Claire Goksøyr och Erik Goksøyr.

Sänd mig en kopia!

Plastic_island.jpg

Arkitekt Elsa Sundling – sökandet efter en bortglömd pionjär​
Författare: Frida Nerdal


Läs omnämnande/recension DN:s Lotta Jonson.

Köp boken

omslag-elsa.png
 

2018 års 

RAPPORTER

Alternativa boendeformer med fokus på gemenskap
Författare: Hanna Skoog & Klara Jonsson 
 

Ladda ned rapporten här!

framsida BO 2019.10.jpg

Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management
Författare: Alexander Ståhle

Ladda ned rapporten här!

SpaceScape.jpg

Verktyg för utformning av framtidens skolmiljöer
Författare: Madeleine Nordenknekt & Linda Nilson

 

Ladda ned rapporten!

omslag_hemsida.jpg

Ett ovärderligt boende? Villaägares syn på villaomvandling
Författare: Lisa Deurell, Joakim Franklin och Ludvig Netré

 

Ladda ned rapporten här!

Ett_ovärderligt_boende.jpg

2019 års 

RAPPORTER

Livscykelanalys med kostnadsperspektiv i projekteringsstadiet​
Författare: Jesper Karlsson och Anna Nymo

Ladda ned rapporten här!

Framsida_rapport.JPG