top of page

FORSKNINGSRAPPORTER

Är du intresserad av att ta del av stipendiaternas arbete och slutrapporter? Här publiceras löpande forskningsrapporterna allteftersom de blivit godkända.

Ju mindre desto bättre? Ytsmarta badrum kan ge fler vårdplatser

Arkitekten Jenny Ålander, Liljewall och Anders Eriksson, egenföretagare inom vårdbyggnadsdesign har genomfört en studie som ska utmana rumsliga avgränsningar och ifrågasätta valda sanningar för att nå nya och bättre resultat i vårdmiljöer såväl som privatbostäder. Nu finns deras slutsatser och rapport att läsa.

Jenny_Anders_ed.jpg
Till rapport.jpg

Förstudie om urban norm och rurala alternativ: "Arkitektens roll på landsbyggden"

Vi behöver andsbygden för att våra städer ska fungera samtidigt som arkitektkåren stundtals gärna vill tro att vi kan tillämpa samma strategier i staden som på landsbygden trots att förutsättningarna är helt olika. Därför är det viktigt att undersöka hur arkitektens och planerarens roll kan bli mer relevant för landsbygden samt att skapa fler möjligheter till en hållbar utveckling bortom den urbana normen. Förstudien summeras genom sju handfasta konklusioner och tips för förändring.  

Handboken som ger inspiration och tips för planeringen av attraktiva kommersiella stadsrum

Stadsplaneraren Cecilia Windh och arkitekten Laura F. Stål på Liljewall står tillsammans med Henrik Olsson på Citysamverkan Göteborg och business designer David Griffith-Jones bakom studien "Systemet bakom attraktiva kommersiella stadsrum". Syftet har varit att ge svar på allt du behöver veta för att få en bättre förståelse för din och andras roller i systemet som skapar kommersiella stadsmiljöer. 

David Henrik Cecilia Laura (1) mindre.jpg
Andreas Falk 211203_beskuren.jpg

Förstudie:
Det moderna träbyggandet – argument, utmaningar och erfarenheterfrån den svenska byggsektorn

Avsikten med projektet har varit att definiera problemställningar och utmaningar för träbyggandet och därmed stämma till eftertanke, väcka diskussion och debatt och mana till handling i de olika berörda leden och yrkesgrupperna. Det initierades med en önskan om att identifiera problemen och hindren i klartext för att kunna göra något åt dem. Andreas Falk, arkitekt och tekn. dr i träbyggande, står bakom förstudien tillsammans med Lars Olausson, arkitekt på Liljewall och Johan Brendelökken,  projekteringsledare och kontorschef för Liljewall i Göteborg.

Förstudie om arkitektur för morgondagens skolor: "Verktyg för utformning av framtidens skolmiljöer"

Sverige står inför behovet av 1000 nya skolor på 10 år. Att arbeta med utformningen av skolans rum kräver en medvetenhet och förståelse för hur arkitekten kan stärka det goda lärandet. Men har de som planerar skolor rätt verktyg för att skapa en skola som ger förutsättningar för våra unga att utvecklas? Om inte, vilka är dem?

Foto: Viktor J Fremling

Forskningsrapport:
Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management

Stadsforskaren Alexander Ståhle har nu släppt sin senaste forskningsrapport ”Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management”. Studien undersöker vilka modeller som använts för värdering och finansiering av offentliga platser genom att studera de bästa exemplen runt om i världen. Projektet är genomfört med medel från Leif Blomkvist Forskningsstiftelse. 

Forskning om en klimat- och kalkylsmart projektering, och nästa stegs livcykelanlyser

Hur kan vi öka förståelsen för hur arkitekter tillsammans med byggentreprenörernas kalkyl- och inköpsansvariga kan ta beslut och föreslå genomförbara projekt med låg klimatpåverkan? Hur kan vi optimera byggnaderna genom livscykelanalyser (LCA) i tidiga skeden? Jesper Karlsson på Liljewall och Anna Nymo från Tyréns utreder frågeställningarna genom forskningsmedel från LBF-stiftelse samt Sven Tyréns Stiftelse.

Framtidens samhällsplanering baseras på data?

Ny förstudie om databaserad design

Digitala verktyg och datainformerad design är en del av samhällets digitalisering som påverkar arkitektens arbetsmetoder och verktyg. Det finns många exempel på hur data och olika digitala verktyg skapar nya förutsättningar för en mer kunskapsbaserad stadsbyggnadsplanering – att genom evidens basera sina ställningstaganden, val och gestaltning. Men hur använder sig egentligen branschen av digitala analysverktyg för att skapa databaserad design?

RAPPORTER

RAPPORT
2023

Yteffektiva, tillgängliga och användbara Hygienrum
Författare: Jenny Ålander, Anders Eriksson

Ladda ned rapporten här!

yteffektiva badrum.JPG

RAPPORT
2022 

Färska stommar – Trätekniker och metoder för att utveckla det krökta arkitektoniska formspråket 
Författare: Torsten Imottesjo & Karl Hallberg

Ladda ned rapporten här!

Pages from Färska stommar 2022 liten.jpg

RAPPORTER
2021

Systemet bakom attraktiva kommersiella stadsrum
Författare: Laura F. Stål, Cecilia Windh, Henrik Olsson & David Griffith-Jones

Ladda ned rapporten här!

Layout A4.jpg

RAPPORTER
2020

Miljöfokus och optimering inom byggprojektering
Författare: Johan Brendelökken, Matilde Unge och Ida Natanaelsson

Ladda ned rapporten här!

Pages from 2021-07-06 SLUTRAPPORT REV Miljöfokus och optimering inom byggprocessen.jpg

Byggnadsmaterial av marint plastavfall
Författare: Emily-Claire Goksøyr och Erik Goksøyr

Ladda ned rapporten här!

Pages from 2021-07-27 Slutrapport_OutofOcean_compressed.jpg

Det moderna träbyggandet
Författare: Johan Brendelökken, Andreas Falk och Lars Olausson

Ladda ned rapporten här!

Pages from Det moderna träbyggandet - SLUTRAPPORT LBF 210628.jpg
Rapporterna

RAPPORTER
2018

Alternativa boendeformer med fokus på gemenskap
Författare: Hanna Skoog & Klara Jonsson 

 

Ladda ned rapporten här!

framsida BO 2019.10.jpg

Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management
Författare: Alexander Ståhle

Ladda ned rapporten här!

SpaceScape.jpg

Verktyg för utformning av framtidens skolmiljöer
Författare: Madeleine Nordenknekt & Linda Nilson

 

Ladda ned rapporten!

omslag_hemsida.jpg

Ett ovärderligt boende? Villaägares syn på villaomvandling
Författare: Lisa Deurell, Joakim Franklin och Ludvig Netré

 

Ladda ned rapporten här!

Ett_ovärderligt_boende.jpg

RAPPORT
2019

Livscykelanalys med kostnadsperspektiv i projekteringsstadiet​
Författare: Jesper Karlsson och Anna Nymo

Ladda ned rapporten här!

Framsida_rapport.JPG

RAPPORTER
2017

Evidensbaserad stadsutveckling - bortom urbana anekdoter
Författare: Joakim Forsemalm, Magnus Johansson med Paul Göransson.

Läs mer om projektet i artikeln "Liljewall möter: etnologen Joakim Forsemalm och pedagogen Magnus Johansson"


Boken går att beställa genom kontakt med författarna eller direkt från Dokument Press. info@dokument.org

Evidensbaderad_stadsutveckling_bakom_urb

ARKILOG - En studie om hur arkitektkontor organiserar sitt arbete med medborgardialog i stadsbyggnadsprojekt
Författare: Lisa Andersson & Stefan Molnar

Ladda ned rapport!

Arkilog.jpg

PROLOG - Processtöd för företag i stadbyggnadssektorn som vill utveckla sitt arbete med medborgardialoger
Författare: Lisa Andersson & Stefan Molnar

Ladda ned rapport!

Prolog.jpg

Plastic Island - Three Structures on Transformed Ocean Plastic
Författare: Emily-Claire Goksøyr och Erik Goksøyr.

Sänd mig en kopia!

Plastic_island.jpg

Arkitekt Elsa Sundling – sökandet efter en bortglömd pionjär​
Författare: Frida Nerdal


Läs omnämnande/recension DN:s Lotta Jonson.

Köp boken

omslag-elsa.png
bottom of page