top of page

2017 ÅRS STIPENDIATER

Efter två avslutade ansökningsperioder, 30 april och 15 oktober, har stiftelsen tagit emot flera kvalificerade ansökningar. Efter genomläsningar, sammanställningar, analyser och gemensam slutlig bedömning enades styrelsen om att, utifrån de uppsatta kriterierna, tilldela medel till fyra projekt:

Evidensbaserad stadsutveckling – bakom urbana anekdoter
Joakim Forsemalm, docent i etnologi och verksam vid Radar arkitektur och planering i Göteborg i samverkan med Magnus Johansson, filosofie doktor i pedagogik verksam vid Malmö Universitet och RISE – Enheten för stadsutveckling och Paul Göransson, civilekonom som sedan 2015 driver företaget Urbanivation, verksamt inom stads- och fastighetsutveckling.​

 

Projektet slutredovisades våren 2019.

Projekt ARKILOG – fallstudie och tidigare forskning gällande arkitektkontors arbete med stadsbyggnad och medborgardialog och PROLOG – processtöd för stadsbyggnadskonsulters strategiska arbete med medborgardialog.
Lisa Andersson, Projektledare vid RISE Research Institutes of Sweden och Stefan Molnar, doktorand Teknikens ekonomi och organisation inom samhällsbyggnad vid Chalmers Tekniska Högskola och RISE i samverkan med Karl Persson de Fine Licht, statsvetare, fil dr vid RISE/Chalmers Tekniska Högskola.

 

Projektet slutredovisades under hösten 2019.

Arkitekt Elsa Sundling – sökandet efter en bortglömd pionjär

Arkitekt Frida Nerdal har utvecklat sitt examensarbete för Chalmers Tekniska Högskola / Arkitektur inom studien History & Theory. Rapporten och en kommande bok handlar om att försöka rekonstruera historien om arkitekt Elsa Sundling och hennes verk och samtidigt synliggöra materialet om den bortglömda och för Arkitektursverige ouppmärksammade arkitekten Elsa Sundling.

 

Projektet slutredovisades hösten 2018. Boken ges ut av Balkong Förlag under juni 2020 och går att beställa från förlaget.

https://www.balkongforlag.se/notis/arkitekt-elsa-sundling-release-i-goteborg/

Hur plasten som hittas i våra hav kan omvandlas och återanvändas inom arkitektur/ Plastic Island – Three Structures on Transformed Ocean Plastic.
Emily-Claire Goksøyr och Erik Goksøyr, arkitektstudenter vid Chalmers tekniska högskola (CTH). Projektet är del i en magisterexamen vid CTH arkitektur och beräknas genomföras under hösten 2017. 

Läs mer om projektet i intervjun med Emily-Claire i artikeln  "Arkitektur av havsplast"

bottom of page