top of page

2020 ÅRS STIPENDIATER

Vårens ansökningsperiod 2020 resulterade i 29 kvalificerade och mycket intressanta ansökningar. Efter genomgångar, dialoger kring ansökningarnas innehåll och gemensam slutlig bedömning enades styrelsen om att utifrån de uppsatta kriterierna tilldela medel till hela sju mycket intressanta projekt.

Miljöfokus och optimering inom byggprojektering
Projektets syfte är att skapa arbetsmetoder där ett utökat fokus på att klimatneutralitet med koppling till klimatsmart gestaltning kommer in som en självklar parameter i projekt- och projekteringsprocessen.

 

  • Projektledare är Ida Nataelsson, Byggingenjör CTH vid Liljewall 

  • Medverkande är Matilde Unge – Hållbarhetsstrateg Liljewall samt processledare Johan Brendelökken, Liljewall.

 

Projektet beräknas slutredovisas våren 2021.

 

Byggnadsmaterial av marint plastavfall
Projektets syfte är att forska vidare om marint plastavfall går att återanvända i form av byggnadsmaterial. Målet är att öka kunskapen om materialet kan återföras i ett cirkulärt system och bidra till ett hållbart byggande samtidigt som det skapar en konstnärlig gestaltning som genom sitt uttryck berättar och skapar medvetenhet kring problem med plast i haven

 

  • Projektledare är arkitekt Emily-Claire Goksöyr – Out of Ocean AB.

  • Medverkande är arkitekt Erik Goksöyr – Out of Ocean AB

 

Projektet beräknas slutredovisas 2021.

 

Det moderna träbyggandet

Projektets syfte är att öka kunskapsnivån kring träbyggande och KL-trä med fokus på innovativ inriktning, hantering av klimatneutralitet samt koppling till klimatsmart gestaltning.

 

  • Projektledare är arkitekt Lars Olausson – Liljewall.

  • Medverkande är teknologie dr. i byggkonstruktion, arkitekt Andreas Falk och byggingenjör Johan Brendelökken, Liljewall

  • Referensgrupp: Urban Blomster, Södra Buildings systems, Emelie Silverterna, Next Step Group samt Miljösamordnare Jesper Karlsson, Liljewall.

 

Projektet beräknas slutredovisas 2021.

Kvinnor tar plats. Arkitekter i 100 år. Göteborg 1920–2020.

Göteborgs arkitekturhistoria de senaste 100 åren har präglats av en stor skara högskoleutbildade arkitekter. Under tidigt 1900-tal utövades yrket enbart av män medan idag drygt hälften av alla arkitekter i Sverige är kvinnor. Detta projekt lyfter fram ett 40-tal kvinnliga arkitekter vars verksamhet präglat Göteborg under olika tider och belyser arkitektyrkets utveckling och Göteborgs arkitekturhistoria under 100 år.

Styrelsen har beslutat att delta som delfinansiär vid färdigställandet av detta projekt.

 

  • Projektledare och författare är Arkitekten och Prof. Emerita vid CTH - Gunilla Linde Bjur

 

Projektet beräknas publiceras som bok på Balkong förlag våren 2021.

 

Att mäta och skapa attraktivitet i kommersiella stadscentrum

Projektets syfte är att lansera ett planeringsverktyg som är enkelt och tydligt att använda i planeringsprocesser och som bidrar till att skapa eller vidareutveckla stadscentrum och kommersiella stadsmiljöer i olika skalor och kontexter.

 

Projektledare är arkitekt Laura F Stål, Liljewall.

Medverkande är cityledaren Henrik Olsson, Göteborgs Citysamverkan ideell förening och David Griffth-Jones – service och Business designer tillsammans med samhällsplanerare Cecilia Windh, Liljewall.

 

Projektet beräknas slutredovisas 2021.

bottom of page