OM

STIFTELSEN

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling – LBF – har som ändamål att:

  • Utan enskilt vinstsyfte stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling på sådant sätt att områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad främjas.
     

  • I första hand skall sådan forskning och utbildning stödjas, stimuleras och belönas som bedrivs eller tillgodoser intressen i Sverige. I andra hand kan medel från stiftelsen fördelas internationellt.
     

  • LBF skall verka som en länk mellan den forskning som sker inom akademin och företagens praktiska projektgenomförande.
     

  • LBF:s uppgift är att hantera anslagsgivning, bedömning, genomförande, rapporthantering och implementering.

STYRELSEN

LEIF BLOMKVIST
STIFTELSENS 
ORDFÖRANDE

Tel: 0705-46 26 76

E-post: leif@lbfstiftelse.se

Medgrundare till Liljewall arkitekter AB och tidigare företagets VD mellan 1980–2009 och arbetande styrelseordförande 2009–2016.

NINA RYD
LEDAMOT

Tel: 0709-21 88 28

E-post: nina@lbfstiftelse.se

Arkitekt, biträdande professor och docent vid Chalmers Tekniska Högskola  Institutionen för Arkitektur/Byggdesign.

KARL PALMBERG
LEDAMOT

Tel: 0709-14 79 86

E-post: kapa@liljewall.se

Arkitekt, partner och styrelseordförande (sedan 2018) i Liljewall arkitekter AB.

ANNA ECKERSTIG
LEDAMOT

Tel: 0706-590509

E-post: info@lbfstiftelse.se

Vice VD/Chef projekt och campusutveckling, hållbarhetschef  -Chalmersfastigheter

LEIF

BLOMKVIST

Leif Blomkvist tillhör grundarna av Liljewall arkitekter. Sedan starten 1980 fram till 2009 har Leif varit partner samt företagets VD och därefter arbetande styrelseordförande till mitten av 2016.

 

Efter avslutat uppdrag som styrelseordförande instiftade ägarna inom Liljewall arkitekter forskningsstiftelsen ”Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling” – en stiftelse som Leif tillsammans med den tillsatta stiftelsestyrelsen framöver kommer att utveckla. Leif är en stark entreprenör och visionär som hela tiden strävat åt utveckling och nytänkande samtidigt som han tillsammans med övriga partners och styrelse arbetat med att utveckla företagets organisation och framtida inriktning.

Han har aktivt deltagit i stora komplexa projekt och efterhand blivit mer inriktad på hela planeringskedjan med focus på socialt hållbar, strategisk och visionär stadsutveckling i komplexa sammanhang.

Leif har stort fokus på att driva planeringsprocesser som utvecklar och skapar bas för stadsmässiga och långsiktigt hållbara kvaliteter där människan står i centrum.

Arbetsmetoder med workshops och olika former av kommunikationsplattformar används ofta av Leif i samband med uppdrag som involverar stora organisationer, medborgar- och intresse-grupper samt politiskt styrda organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER

LEIF BLOMKVIST FORSKNINGSSTIFTELSE LBF  c/o LILJEWALL ARKITEKTER AB
 
ODINSPLATSEN 1
411 02 GÖTEBORG

Reception: 010-205 10 80

E-post: info@lbfstiftelse.se

© 2020 Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling