top of page
FÖRMANNEN2_MARKPERSPEKTIV_Liljewall_211202_edited.jpg

Om LBF
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse  

LBF har som ändamål att utan enskilt vinstsyfte stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling på sådant sätt att områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad främjas.

LBF stödjer, i första hand forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Sverige. I andra hand kan medel från stiftelsen fördelas internationellt. Liljewall arkitekter AB gör avsättning till LBF i enlighet med ägarnas beslut.

Stiftelsen ska verka som en länk mellan den forskning som sker inom akademin och företagens praktiska projektgenomföranden.
 

LBF:s uppgift är att hantera anslagsgivning, bedömning, genomförande, rapporthantering och implementering. 

STYRELSEN

GYLLESTRAND CAMILLA 2.png
Camilla Gyllestrand
 ORDFÖRANDE

Tel: 0765-48 70 06

E-post: camilla@lbfstiftelse.se

Arkitekt SAR/MSA och partner i Liljewall arkitekter AB, Göteborg
Camilla har drygt 25 års erfarenhet av strategiskt och gestaltande arkitektarbete, från analys och idékoncept till kompletta arkitekthandlingar.

Leif Blomkvist
LEDAMOT

Tel: 0705-46 26 76

E-post: leif@lbfstiftelse.se

Medgrundare till Liljewall arkitekter AB, tidigare företagets VD 1980 – 2009 och arbetande styrelseordförande 2009-2016, Stockholm.

Sofie_Bården_foto_Catharina_Fyrberg_svar
Sofie Bårdén
LEDAMOT

Tel: 0761-01 63 72

E-post: info@lbfstiftelse.se

Strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus AB i Göteborg. Bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forsknings och innovation. Planarkitekt.

Milad Abedi.png
Andreas Eklöf
LEDAMOT

Tel: 0709-88 53 70

E-post: info@lbfstiftelse.se

Grundare och vd för Probility AB – strategisk verksamhets- och fastighetsutveckling. Civilingenjör CTH, Göteborg.

Suzanne de Laval 2022 2 600K.png
Suzanne De Laval
LEDAMOT

Tel: 0709 -70 81 31

E-post: info@lbfstiftelse.se

Arkitekt och teknologie doktor KTH med djup och bred erfarenhet av forskning och stiftelsearbete. Stockholm.

LEIF
BLOMKVIST

Leif Blomkvist tillhör grundarna av Liljewall. Sedan starten 1980 fram till 2009 var Leif partner samt företagets VD och därefter arbetande styrelseordförande fram till 2016.

Under sin tid som VD och styrelseordförande har Leif utvecklat olika former av utvecklingssamarbeten med andra företag, akademien och institutioner.  Leif är en stark entreprenör och visionär som hela tiden strävat åt utveckling och nytänkande tillsammans med övriga partners och styrelse.

 

Efter avslutat uppdrag som styrelseordförande instiftade ägarna inom Liljewall arkitekter forskningsstiftelsen ”Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall för hållbar samhällsutveckling – LBF stiftelse”. En stiftelse som Leif, såsom ordförande och föreståndare, tillsammans med en aktiv styrelse har utvecklat till en välkänd aktör bland forskningsstiftelser inom samhällsbyggnad.

 

Vid årsstämman 2022 överlämnades ordförandeklubban till Camilla Gyllestrand, arkitekt och partner inom Liljewall. Camilla har, precis som Leif, ett stort intresse av branschens utvecklingsfrågor och samverkan med olika forskningsgrupperingar. Camilla är även Stiftelsens föreståndare.

KONTAKTUPPGIFTER

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse LBF
c/o Liljewall arkitekter AB
 
ODINSPLATSEN 1
411 02 GÖTEBORG
bottom of page