top of page

2022 ÅRS STIPENDIATER

Image by Di Maitland

Efter genomgångar, dialoger kring ansökningarnas innehåll och gemensam slutlig bedömning enades styrelsen om att utifrån de uppsatta kriterierna tilldela medel till två mycket intressanta projekt.

Handikappanpassat badrum i bostäder, omsorgsboende och vårdmiljö.
Kan vi uppfylla behoven på 30% mindre yta genom att utmana var gränsen går för ett rum?

 

Projektledare: Jenny Ålander och Anders Eriksson 
Förväntat färdigställande: december 2022

Kraven på tillgängliga badrum har skärps under de senaste decennierna och samtidigt har de blivit allt större. Studien undersöker hur detta påverkar alternativen att hitta fungerande planlösningar där antal lägenheter och vårdrum per korridor minskar avsevärt. Vård och omsorg har mest komplexa krav och därför inkluderar vi dem i projektet. Fungerar en lösning där, så är den generaliserbar också till vanliga bostäder.

Genom att utmana och ifrågasätta rumsgränserna mellan badrummet och rummet intill, hoppas vi kunna skapa ett fullt handikappanpassat badrum på 3,75 kvm eller mindre. Syftet är att undersöka berörda discipliners syn på ett sådant koncept. För att se fördelar och farhågor, viktiga tumregler, begränsningar, fallgropar och förutsättningar för ett genomförande.

 

”Framtiden som var – Vilka samhällsföreställningar har format Göteborgs jubileumsarkitektur?”

Projektledare: Karl Palmås och Kalle Sanner

Förväntat färdigställande: september 2023

 

Inför jubileumsåret 2023 färdigställs för närvarande ett flertal betydande byggprojekt i Göteborg. Det som för dessa projekt unika är inte bara deras skala och inflytande på att forma morgondagens Göteborg; de är också unika eftersom de planerats och påbörjats innan oförutsedda händelser som förändrat projektens förutsättningar. Covid-pandemin, skenande energipriser, höjda räntor och geopolitisk osäkerhet innebär att dessa projekt kommer att färdigställas i en ny verklighet. Till exempel har distansarbetet revolutionerats  och transportkostnader ökat. Detta betyder - något tillspetsat - att projekten designats för "fel" framtid; en framtid som inte längre existerar. 

 

Detta filmprojekt kommer att bygga på resultat från en intervjustudie med de arkitekter, stadsplanerare och designers som format Göteborgs framväxande byggnader, miljöer och designspråk. Filmandet utförs av Kalle Sanner och manuset kommer att skrivas av Karl Palmås utifrån nämnda intervjustudie.     

bottom of page