top of page
LBF linkedin.jpg

Leif Blomkvist Forskningstiftelse stödjer och uppmuntrar innovation i många perspektiv.

InfraLIGHTer Awards söker lösningar för hållbar och innovativ transportinfrastruktur

Hållbar samhällsutveckling och innovation är viktiga stöttepelare inom Leif Blomkvist Forskningsstiftelse. Likaså att sprida kunskap och bidra med den. Därför ser vi nu LBF:s styrelseordförande, Camilla Gyllestrand, som jurymedlem i InfraLIGHTer Awards. Genom att bidra med sin kunskap inom arkitektur och gestaltning adderar hon ett viktigt perspektiv. För hur känns och upplevs egentligen morgondagens omsorgsfullt gestaltade gång- och cykelbroar?

InfraLIGHTer Awards, en innovationstävling som söker dig som är innovatör med förmåga att ta fram relevanta lösningar för en snabbare och resurseffektivare utveckling av morgondagens broar. Med i juryn sitter alltså vår egen Camilla Gyllestrand, som till vardags även arbetar som arkitekt på Liljewall.

Hej Camilla! Hur kommer det sig att du är jurymedlem i InfraLIGHTer Awards?

Från LBFs sida ser vi det som en jättefin möjlighet att nätverka med andra i branschen och att sprida kunskap om LBFs verksamhet. I juryn finns representanter från tex. Trafik- respektive Fortifikationsverket, Byggföretagen samt entreprenörssidan så där lär det bli en rad spännande samtal. Vi ser även fram emot att ta del av en rad innovativa tävlingsförslag från framtidens brobyggare. 

 

Från tävlingsarrangörernas sida har jag fått veta att man, bland annat via min medverkan, vill lyfta gestaltningsaspekten och användarperspektivet. Aspekter som ibland får mindre uppmärksamhet när vi planerar för infrastruktur.

Vad går tävlingen ut på?

Tävlingen syftar till att finna lösningar för framtidens, hållbara gång- och cykelbroar med lättviktskonstruktion som tema. Förutom vinstsumman ingår även finansiering för fortsatt utveckling av den vinnande bron.

 

Vilka perspektiv kommer du bidra med?

Gestaltning är en av LBFs kärnfrågor så det känns som en naturlig fråga för mig att lyfta i juryarbetet. En annan fråga som är starkt förknippad men gestaltningen är användarperspektivet. Båda dessa aspekter  kan ibland komma lite i skymundan när vi planerar för infrastruktur. Självklart är konstruktionen superviktig men hur designar vi gång- och cykelbroar man verkligen vill använda när man rör sig i staden? Broar som inte endast överbryggar fysiska hinder utan även mentala? 

Varför är innovation viktigt inom Leif Blomkvist Forskningsstiftelse?

Att främja och synliggöra innovation är LBFs huvudsyfte - vår hjärtefråga kanske man kan säga. Vi strävar ständigt efter att innovativa tankar och lösningar skall få spridning och synlighet och på så sätt föra utvecklingen framåt.

Vill du delta i InfraLIGHTer Awards? Här hittar du mer information:
Infralighterawards2022 – Infralighterawards

bottom of page