© 2019 Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling

Välkommen in med din ansökan senast 30 april 2020.

Ny forsknings-rapport:

Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management

Stadsforskaren Alexander Ståhle har nu släppt sin senaste forskningsrapport ”Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management”. Studien undersöker vilka modeller som använts för värdering och finansiering av offentliga platser genom att studera de bästa exemplen runt om i världen. Projektet är genomfört med medel från Leif Blomkvist Forskningsstiftelse. 

Forskning om en klimat- och kalkylsmart projektering, och nästa stegs livcykelanlyser

Hur kan vi öka förståelsen för hur arkitekter tillsammans med byggentreprenörernas kalkyl- och inköpsansvariga kan ta beslut och föreslå genomförbara projekt med låg klimatpåverkan? Hur kan vi optimera byggnaderna genom livscykelanalyser (LCA) i tidiga skeden? Jesper Karlsson på Liljewall och Anna Nymo från Tyréns utreder frågeställningarna genom forskningsmedel från LBF-stiftelse samt Sven Tyréns Stiftelse.

Ny forsknings-rapport:

ARKILOG & PROLOG

Lisa Andersson, Projektledare vid RISE Research Institutes of Sweden & Stefan Molnar, doktorand Teknikens ekonomi och organisation inom samhällsbyggnad vid Chalmers Tekniska Högskola släpper nu sina två rapporter "ARKILOG - en studie om hur arkitektkontor organiserar sitt arbete med medborgardialog i stadsbyggnads-projekt" samt "PROLOG - processtöd för företag i stadsbyggnadssektorn som vill utveckla sitt arbete med medborgardialog". Projektet är genomfört med medel från Leif Blomkvist Forskningsstiftelse.