Vi tar löpande emot ansökningar och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages en gång om året. Nästa gång är 30 april 2023. 

Mockup_low.png

Nyheter

Senast publicerade förstudien:

Arkitektens roll på landsbygden

Vi behöver vi landsbygden för att våra städer ska fungera samtidigt som arkitektkåren stundtals gärna vill tro att vi kan tillämpa samma strategier i staden som på landsbygden trots att förutsättningarna är helt olika. Därför är det viktigt att undersöka hur arkitektens och planerarens roll kan bli mer relevant för landsbygden samt att skapa fler möjligheter till en hållbar utveckling bortom den urbana normen. Förstudien summeras genom sju handfasta konklusioner och tips för förändring.

karsten-wurth-UbGYPMbMYP8-unsplash.jpg

KONTAKTUPPGIFTER

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse LBF
c/o Liljewall arkitekter AB
 
ODINSPLATSEN 1
411 02 GÖTEBORG


Reception: 010-205 10 80

E-post: info@lbfstiftelse.se