2020 års stipendiater är klara!

Se vilka forskninsgprojekt som tilldelats medel. 

Verktyg för utformning av framtidens skolmiljöer

Ny förstudie om arkitektur för morgondagens skolor

Sverige står inför behovet av 1000 nya skolor på 10 år. Att arbeta med utformningen av skolans rum kräver en medvetenhet och förståelse för hur arkitekten kan stärka det goda lärandet. Men har de som planerar skolor rätt verktyg för att skapa en skola som ger förutsättningar för våra unga att utvecklas? Om inte, vilka är dem?

Foto: Viktor J Fremling

Ny forsknings-rapport:

Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management

Stadsforskaren Alexander Ståhle har nu släppt sin senaste forskningsrapport ”Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management”. Studien undersöker vilka modeller som använts för värdering och finansiering av offentliga platser genom att studera de bästa exemplen runt om i världen. Projektet är genomfört med medel från Leif Blomkvist Forskningsstiftelse. 

Forskning om en klimat- och kalkylsmart projektering, och nästa stegs livcykelanlyser

Hur kan vi öka förståelsen för hur arkitekter tillsammans med byggentreprenörernas kalkyl- och inköpsansvariga kan ta beslut och föreslå genomförbara projekt med låg klimatpåverkan? Hur kan vi optimera byggnaderna genom livscykelanalyser (LCA) i tidiga skeden? Jesper Karlsson på Liljewall och Anna Nymo från Tyréns utreder frågeställningarna genom forskningsmedel från LBF-stiftelse samt Sven Tyréns Stiftelse.

Framtidens samhällsplanering baseras på data?

Ny förstudie om databaserad design

Digitala verktyg och datainformerad design är en del av samhällets digitalisering som påverkar arkitektens arbetsmetoder och verktyg. Det finns många exempel på hur data och olika digitala verktyg skapar nya förutsättningar för en mer kunskapsbaserad stadsbyggnadsplanering – att genom evidens basera sina ställningstaganden, val och gestaltning. Men hur använder sig egentligen branschen av digitala analysverktyg för att skapa databaserad design?

© 2020 Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling